AAA

Spojenectví Pruska a Itálie

Dalším strategickým tahem Pruska bylo vytvoření aliance s nově vzniklou Itálií 8. dubna 1866. Zde bylo naprosto jasné, že jde o spojenectví namířené proti Rakousku. Italové totiž měli zájem o získání Benátska, které  bylo v té době součástí Rakouska.

Situace byla  tak neudržitelná, že rakouský císař měl v úmyslu prostřednictvím Francie toto území Italům předat. Šlo mu především o to, aby si Rakousko zachovalo tvář a celá věc aby nebyla chápána jako projev slabosti. O takové řešení neměli ovšem Italové ani Prusové zájem a francouzský císař Napoleon III. komplikoval situaci vlastními požadavky na uspořádání střední Evropy, které byly nepřijatelné i pro Rakušany.

Válka na jižním bojišti tak byla nevyhnutelná.

Situace byla pro Rakušany velmi nepříjemná, neboť by v případě války museli bojovat na třech frontách: proti Itálii na jihu, proti Prusku na severu vlastního území a opět proti Prusku v samostatném konfliktu ve vzdáleném Holštýnsku.