AAA

Složky rakouské armády

S ohledem na fakt, že Rakousko bylo nuceno bojovat na dvou frontách, byly rakouské ozbrojené síly rozděleny pro tuto válku do dvou samostatných armád.

Severní armáda, která bojovala na území Čech a Moravy proti Prusku, měla celkem 238 000 mužů.

Zvláštní postavení měl generální štáb.

Rakouská Severní armáda pak sestávala ze 4 základních složek:
pěchota - dělila se na řadovou, pohraniční a myslivce
jízda - dělila se na lehkou (dragouni, husaři, huláni) a těžkou (kyrysníci)
dělostřelectvo
technické jednotky- ženisté, pionýři

Dalšími složkami byli:
zdravotníci, polní lazarety a nosiči raněných
trén (zásobovači) a veterinární jednotky
polní četnictvo
a další.

Pro zajímavost:
Jižní armáda, která bojovala proti Itálii, měla celkem 110 000 mužů. Součástí Jižní armády bylo nadto válečné námořní loďstvo.