AAA

Situace na jižním bojišti (italsko-rakouský konflikt)

Rakousko-italský konflikt má svou vlastní historii a odvíjel se nezávisle na severním bojišti, přesto však válka na severu rozhodla o jeho výsledku. 23. června vpadli Italové na Rakouské území a 24. června v tzv. druhé bitvě u Custozy rakouská Jižní armáda porazila italského protivníka.

Pak došlo k bitvě u Hradce Králové a Jižní armáda se měla přesunout na severní bojiště.

Itálie pochopila, že Prusko ve válce na severu zvítězí a chtěla si zajistit úspěšnou bitvou dobrou vyjednávací pozici při poválečném jednání s poraženým Rakouskem.

Od 18. do 20. července italská flotila útočila na ostrov VisRakušané, jejichž předpoklady pro vítězství nebyly za dané situace velké, však nečekaně zvítězili. Itálie spolu s loděmi přišla o prestiž námořní mocnosti. Žádné větší bitvy se pak již neudály.

Rakousko si tedy na jižním bojišti vedlo úspěšně, ale na základě italského spojenectví s Pruskem, bylo nakonec nuceno odevzdat oblast Benátska Italskému království.