AAA

Rakouské jezdectvo

Rakouské jezdectvo se dělilo na lehké (dragouni, husaři, huláni) a těžké (kyrysníci).

Dragouni byli vojáci, kteří jezdili na koni, ale způsob jejich boje se podobal pěchotě. Typickou zbraní byla karabina (puška s krátkou hlavní) a šavle.

Husaři byli tradiční maďarské jezdecké oddíly a dávali svou uniformou najevo svou příslušnost k Uhrám. Typickou výzbrojí husarů byla šavle a pistole.

Huláni byli nejmladší součástí rakouského jezdectva. Vznikli po prvním dělení Polska. V jejich uniformách byla tak jako u husarů vyjádřena země jejich původu. Hlavní zbraní hulánů bylo kromě šavle a pistole především kopí.

Kyrysníci se jmenují podle součásti výstroje, kterou ve starších dobách používali. Šlo o tzv. kyrys, což byl ve skutečnosti pozůstatek ze středověkého rytířského brnění. Jde o kovový nebo kožený kryt chránící trup a záda jezdce na koni. Kyrys byl jako neúčinný prvek v boji proti palným zbraním z výbavy rakouského jezdectva vyřazen roku 1860. Kyrysnické pluky se tak svou funkcí přiblížili dragounským plukům a později na ně byly také převedeny. Lišily se tedy hlavně svou uniformou. Hlavní zbraní byla šavle.