AAA

Rakouská pěchota

Rakouská pěchota čítala v severní armádě 192 000 mužů (z celkového počtu 238 000 mužů).

Z hlediska typů lze rakouskou pěchotu dělit následujícím způsobem:
řadová a pohraniční pěchota,
rakouští polní myslivci a císařští tyrolští myslivci.

Součástí pěchoty byli také bubeníci a trubači

Z hlediska operačního členění lze pěchotu popsat následujícím způsobem:

Severní armáda byla rozdělena na 7 armádních sborů. Každý armádní sbor obsahoval obvykle 4 pěší brigády.
Pěší brigáda byla složena ze 2 pěších pluků a 1 praporu polních myslivců (podpořených 1 pěší baterií dělostřelectva a 1 švadronou jízdy).
Pěší pluk měl 4 pěší prapory. Každý prapor měl asi 1 000 mužů.
Pěší prapory se dále dělily na 6 setnin.