AAA

Publikace

 

 

MLHY NA CHLUMU / PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

 
Více než tři desítky badatelů různých specializací z Čech, Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických se zamýšlí nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů konfliktu v roce 1866 i jeho důsledků a širšího kontextu. Ambicí autorského kolektivu bylo také upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí. Více...

 

 

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ / B. Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv

Publikace představuje podobu, fungování a vybavení armád, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách jsou představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje. Více...

 

Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš
 

MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU / Aleš Chvojka – Josef Šrámek (red.)

 
Přepracované a rozšířené vydání oblíbené publikace o krvavém prusko-rakouském konfliktu, jenž změnil uspořádání Evropy, bylo přestaveno návštěvníkům Muzea války 1866 na Chlumu v sobotu 24. března 2018, hned následující den po doručení z tiskárny. Čerstvá kniha přehlednou formou představuje bitvu u Hradce Králové pod drobnohledem, klíčové osobnosti, úvod do problematiky událostí válečného roku 1866, organizaci a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád a každodenní život vojáků i civilního obyvatelstva během války. Více...