AAA

Publikace

MLHY NA CHLUMU / PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

 
Více než tři desítky badatelů různých specializací z Čech, Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických se zamýšlí nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů konfliktu v roce 1866 i jeho důsledků a širšího kontextu. Ambicí autorského kolektivu bylo také upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí. Více...
 

 
 

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ
/ B.Tuhý, J. Šramar, J. Šrámek a kolektiv

Publikace představuje podobu, fungování a vybavení armád, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách jsou představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje. Více...

 
 

MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU / Aleš Chvojka – Josef Šrámek (red.)

 
Přepracované a rozšířené vydání oblíbené publikace o krvavém prusko-rakouském konfliktu, jenž změnil uspořádání Evropy, bylo přestaveno návštěvníkům Muzea války 1866 na Chlumu v sobotu 24. března 2018. Kniha přehlednou formou představuje bitvu u Hradce Králové pod drobnohledem, klíčové osobnosti, úvod do problematiky událostí válečného roku 1866, organizaci a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád a každodenní život vojáků i civilního obyvatelstva během války. Více...
 
Malá encyklopedie prusko-rakouské války, foto M. Beneš

 

 

KLEINE ENZYKLOPÄDIE DES PREUSSISCH-ÖSTERREICHISCHEN KRIEGES ZUR EXPOSITION DES KRIEGSMUSEUMS 1866 CHLUM / Aleš Chvojka – Josef Šrámek (red.)

Die überarbeitete und erweiterte Ausgabe einer populären Publikation über den blutigen preußisch-österreichischen Konflikt, welcher die Ordnung in Europa verändert hat. Die Schlacht bei Königgrätz aus der Nähe betrachtet, Schlüsselfiguren, Einführung in das Thema der Ereignisse des Kriegsjahres 1866, die Organisation und Grundausstattung der beteiligten Armeen sowie den Alltag der Soldaten und Zivilisten während des Krieges. Mehr Informationen...