AAA

Pruské jezdectvo

Pruské jezdectvo se dělilo na lehké (dragouni, husaři) a těžké (kyrysníci, huláni).

Dragouni byli vojáci, kteří jezdili na koni, ale způsob jejich boje se podobal pěchotě. Typickou zbraní byla karabina (puška s krátkou hlavní) a šavle.

Husaři byli původně maďarské jezdecké oddíly. Jejich válečné dovednosti vedli k tomu, že husary postupně zařadila do svého jezdectva většina armád, tedy i pruská. Přestože nešlo již o etnické Maďary, ve způsobu jejich oblékání se udržela tradice používat tradiční maďarské prvky. Typickou výzbrojí husarů byla šavle a pistole.

Huláni byli nejmladší součástí rakouského jezdectva. Vznikli po prvním dělení Polska. V jejich uniformách byla tak jako u husarů vyjádřena země jejich původu. Hlavní zbraní hulánů bylo kromě šavle a pistole především kopí, v pruském provedení opatřené černobílým praporkem.

Kyrysníci se jmenují podle součásti výstroje, kterou ve starších dobách používali. Šlo o tzv. kyrys, což byl ve skutečnosti pozůstatek ze středověkého rytířského brnění. Jde o kovový nebo kožený kryt chránící trup a záda jezdce na koni. Přestože si byli vědomi jeho neúčinnosti proti palným zbraním, z výstroje ho Prusové na rozdíl od Rakušanů nevyřadili. Hlavní zbraní kyrysníků byla šavle.