AAA

Pro děti

V prostorách Památníku války 1866 nabízíme žákům základních a středních škol interaktivní program, kdy se zábavnou a smysluplnou formou seznámí s historickými okolnostmi války, průběhem bitvy na Chlumu, životem vojáků a stavem zdravotní péče.

V případě zájmu kontaktujte edukační pracoviště
Muzea východních Čech v Hradci Králové:

tel.: +420 604 513 643
e-mail: edukace@muzeumhk.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
www.muzeumhk.cz