AAA

Příčiny prusko-rakouské války, německo-dánská válka roku 1864

Záminkou pro válku mezi Pruskem a Rakouskem se staly události ve Šlesvicku a Holštýnsku. Roku 1863 přepadl a obsadil tyto dvě malé německé země dánský král. Reakce Německého spolku v čele s rakouskou a pruskou armádou na sebe nedala dlouho čekat. Roku 1864 vypukla válka, kterou Dánsko prohrálo a  muselo  se nároků na původně dobytá území vzdát.

Z navrácených území se  staly  jakési kolonie obou hlavních vítězů - Šlesvicko připadlo Prusku a Holštýnsko připadlo Rakousku, ačkoli s ním územně nijak nesouviselo. Rakousko bylo v tuto chvíli ve velmi nepříjemné situaci. Rakušané sem museli přesunout část své armády z hlavního území. Přitom viděli, že Prusko má zájem Holštýnsko anektovat. O rakouských návrzích vyměnit Holštýnsko za pruské Slezsko Prusové nechtěli ani slyšet. Situace v Holštýnsku pozvolna vyhrocovala vztahy mezi oběma nedávnými spojenci.