AAA

Pozice Pruska před válkou

Pruský stát vznikl na území kolem dnešního města Kaliningradu (dříve se jmenovalo německy Königsberg, česky se běžně označuje jako Královec), které v současnosti patří Rusku. Založily ho Řád německých rytířů a Řád mečových rytířů ve 13. století. Němečtí rytíři pak ohrožovali území sousední Litvy a Polska, postupem času Polsko a Litva získaly převahu. Roku 1618 došlo ke spojení Pruska s Braniborskem a hlavní město bylo přeneseno do Berlína.

Prusko využilo komplikované situace Polska během Velké severní války (1700–1721) a zájmů Svaté říše římské ve Válce o španělské dědictví (1701–1714) a roku 1701 bylo dosaženo souhlasu obou těchto státních útvarů s tím, aby byl v Königsbergu korunován Fridrich I. jako Král v Prusku. (Popravdě řečeno byl takto formulovaný titul neobvyklý a dokazuje velký vliv sousedního Polska, které Fridrichu I. upřelo možnost používat titul Pruský Král.)

V letech 1772-1795 se Prusko zúčastnilo trojího dělení Polska a krom územních zisků došlo také k tomu, že se titul Král v Prusku změnil na titul Pruský král. Prusko pak sehrálo významnou roli v Napoleonských válkách a po Vídeňském kongresu (1814 - 1815) získalo jako vítězná mocnost další velká území ve svém sousedství.

Reálná politická síla Pruska rostla. Dalo se tušit, že v budoucnu  dojde  k zápasu mezi Pruskem a Rakouskem o velmocenské postavení ve střední Evropě.

Panovníkem Pruska  byl  v době Prusko-rakouské války Král a pozdější první Německý císař Vilém I. (22. března 1797 — 9. března 1888).