AAA

Organizace saské armády

Saská armáda ustoupila na území Rakouska a postavila se v bitvě u Hradce Králové po jeho boku. Saská armáda byla nepoměrně menší, než armády Pruska a armáda Rakouska. Celkem čítala 26 400 mužů. Z toho:

pěchota tvořila 19 000 mužů,
jezdectvo 2600 mužů s celkovým počtem 7 500 koní,
dělostřelectvo 2000 mužů s celkovým počtem 58 děl,
pomocné sbory 2800 mužů.

Vybavení saského armádního sboru se podobalo rakouskému. Používali pušky předovky.