AAA

Organizace rakouské armády

Během válečného stavu roku 1866 byla rakouská armáda zorganizována do 10 sborů a samostatných jezdeckých divizí. Na severním bojišti operovalo 7 sborů 5 samostatných jezdeckých divizí.

Armádní sbory byly namíchány z různých složek vojska a vypadaly obvykle následovně:
4 pěší brigády,
1 pluk jízdy,
1 pluk dělostřelectva,
pionýři a ženisté,
vozatajstvo,
zdravotníci a polní ambulance,
muniční sklad a zásobovací jednotka.

Vrchním velitelem Severní armády byl Ludvík von Benedek, šéfem generálního štábu polní podmaršálek Henikstein, náčelníkem dělostřelectva polní podmaršálek arcivévoda Vilém, náčelníkem ženijních vojsk plukovník Pidol.

1. armádní sbor - velitelem generál jízdy hrabě Clam-Gallas
2. armádní sbor - velitelem polní podmaršálek hrabě Thun-Hohenstein
3. armádní sbor - velitelem polní podmaršálek arcivévoda Arnošt
4. armádní sbor - velitelem polní podmaršálek hrabě Festetics
6. armádní sbor - velitelem polní podmaršálek baron Ramming
8. armádní sbor - velitelem arcivévoda Leopold
10. armádní sbor - velitelem generálmajor hrabě Huyn, později baron Gablenz
1. lehká jízdní divize - velitelem generálmajor baron Edelsheim
2. lehká jízdní divize - velitelem generálmajor kníže Thurn-Taxis
1. těžká (záložní) jízdní divize - velitelem princ Schleswig-Holstein
2. těžká (záložní) jízdní divize - velitelem generálmajor von Zajtsek
3. těžká (záložní) jízdní divize - velitelem generálmajor hrabě Coudenhove