AAA

Organizace pruských armád

Pruské vojsko působilo na území Čech ve třech samostatných armádách. Tyto armády ale v rozhodující bitvě u Hradce Králové pracovaly v součinnosti a zúčastnily se bitvy jako celek čítající asi 290 000 mužů.

1. armáda - vrchním velitelem generál jízdy princ Bedřich Karel, šéfem štábu generálporučík von Voigts-Rhetz, v síle 115.000 mužů
2. armáda - vrchním velitelem korunní princ Bedřich Vilém, šéfem štábu generálmajor von Blumenthal, v síle 93.000 mužů
Labská armáda - vrchním velitelem generál pěchoty von Herwarth-Bittenfeld, v síle 46.000 mužů

(Pro zajímavost dodejme, že na území německých států operovala ještě pruská Mohanská armáda v počtu asi 60 000 mužů, která do bojů v Čechách a na Moravě nezasáhla.)

Celkově lze popsat složení pruských armád na českém území následujícími počty: celkem 238 000 mužů, z toho pěchota 192 000 mužů, jezdectvo 23 000 mužů a 67 000 koní, dělostřelectvo a technické sbory 23 000 mužů a 736 děl. Je třeba podotknout, že pruská armáda, kromě pravidelných jednotek, povolala do zbraně i zeměbranu (neprofesionální vojáky).

Vrchním velitelem pruského vojska byl král Vilém I., náčelníkem generálního štábu generál pěchoty Helmut von Moltke, náčelníkem dělostřelectva generálporučík von Hindersin, náčelníkem ženijního sboru generálporučík von Wasserschleben.

Pokud máte hlubší zájem, zde jsou základní údaje o organizaci Pruského vojska a jeho velitelích (AJ).

Základním operační jednotkou byl armádní sbor. Proti Rakousku stálo vojsko odpovídající asi 9 armádním sborům.
Armádní sbor zahrnoval
2 pěší divize,
jednu jezdeckou brigádu,
dělostřeleckou brigádu,
prapor myslivců,
pionýry
a záložní kombinovaný prapor.

Z hlediska taktiky vedení bitvy lze říci, že divize v pruském vojsku bojovaly samostatně.