AAA

Naučná stezka Svíb

Naučná stezka lesem Svíb s 20-ti zastaveními začíná v obci Čistěves a dále vede přes les Svíb Alejí mrtvých do Máslojed (vojenský hřbitov) a zpět kolem Svíbu do Čistěvsi.