AAA

Muzeum války 1866

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněnou ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Atmosféru doby a tragédii prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z pohledu prostého vojáka dramaticky přibližuje krátký hraný film. Prostřednictvím výpovědí osobností vrchního rakouského velení se pak na filmovém plátně ocitnete v předvečer osudové bitvy roku 1866.

Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků, které jsou mementy více než 50 000 padlých, pohřešovaných, raněných či zajatých vojáků. Okolí muzea lze obdivovat také z nedaleké vyhlídkové věže.

Bitva na Chlumu u Hradce Králové 3. července 1866 byla rozhodující událostí války, která vypukla v létě roku 1866 jako důsledek soupeření Pruska a Rakouska v Německém spolku. Bitva u Hradce Králové patří mezi nejvýznamnější evropská vojenská střetnutí, je největší bitvou na území Čech a Moravy v 19. století a jezdecká bitva, která proběhla v jejím závěru, byla poslední velkou jezdeckou bitvou v evropských dějinách.

Po bitvě na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků.

Není bez zajímavosti, že v bitvě bylo poprvé ve větším měřítku využito nasazení zdravotníků označených červeným křížem na základě ženevské dohody z roku 1864.

Pietní vzpomínkové akce k výročí bitvy se každoročně konají začátkem července a vrcholí velkou bitevní ukázkou. Bitevní scény na autentických místech střetnutí s bohatými pyrotechnickými a vizuálními efekty se účastní na 500 uniformovaných vojáků, historické kanóny a oddíly jezdců na koních.