AAA

Informační centrum

Informační centrum na Chlumu bylo i v letošním roce k dispozici všem návštěvníkům areálu bojiště prusko-rakouské války 1866 na Chlumu. V průběhu letní turistické sezóny roku 2018 do prostor zrekonstruovaného strážního domku zavítalo na čtyři tisíce návštěvníků.

 

 
Zrekonstruovaný strážní domek převzal funkci Informační centra na Chlumu v roce 2013 a každým rokem do něj zavítá na 4 tis. návštěvníků. V letošním roce informační centrum bylo otevřeno od března do září a nabízenými službami tak pokrylo především letní turistickou sezónu, kdy je návštěvnost areálu ze strany tuzemských a zahraničních turistů nejvyšší. V Informačním centru pracovníci poskytovali informace, propagační materiály a mapy areálu a Hradecka.
 
 
Největší zájem byl především o materiály týkající se turistických a cyklistických tras a naučných stezek v okolí bojiště. Často byly zodpovídány dotazy na možnost ubytování nebo občerstvení. V nabídce centra byla i široká škála tematicky zaměřených propagačních materiálů s vazbou na město Hradec Králové a celý Královéhradecký kraj. Prostory centra spolu s jeho službami byly využívány i k pořádání kulturních akcí. Letos poskytlo zázemí také pro Muzejní noc na Chlumu a dětský den Pod císařským praporem.
 
 
Stejně jako v předchozích letech bylo informační středisko na Chlumu i v roce 2018 podpořeno dotací města Hradec Králové na rozvoj cestovního ruchu. Muzeum východních Čech v Hradci Králové tak mohlo za podpory města Hradec Králové poskytnout standardní služby v oblasti cestovního ruchu v podobě nabídky informačních materiálů týkajících se turistických atraktivit Hradecka potažmo celého Královéhradeckého kraje. Informační středisko slouží nejen návštěvníkům Muzea války 1866, ale i těm, kteří hledají informace o okolí areálu.
 

 
 

Z historie strážního domku

Spolu s rozvojem turismu v závěru 19. století se rozvíjelo i někdejší bojiště na Chlumu. Roku 1894 nechal dobřenický statkář Karel Weinrich postavit na nejvyším místě bojiště na Chlumu (334,4 m. n. m.) domek pro strážce válečných pomníků. Slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného objektu dnešního Informačního centra se uskutečnilo v sobotu 6. července 2013.