AAA

Aktuality

29. července 2017 od 10.00 a od 14.00 hodin
Nechte se zasvěceným průvodcem provést areálem bojiště 1866 na Chlumu a seznamte se netradičně s historií četných monumentálních památek na bitvu u Hradce Králové.

více

Z důvodu stavebních prací bylo v roce 2016 nutné vyzvednout a provizorně deponovat v Ossariu uložené ostatky padlých ve válečném roce 1866. K antropologickému prozkoumání byla předložena také lebka ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.

více

30. června 2017 od 12.00 hodin
Pochlubte se svým čerstvým vysvědčením a navštivte zdarma Muzeum války 1866 na Chlumu, kde můžete shlédnout na bitevní pole z ptačí perspektivy a projít se expozicí. Přijďte si vyzkoušet některé součásti uniforem či potěžkat pušky.

více

Krátké zprávy