ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2018 NA CHLUMU

Přehlídka historických uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, tradiční slavnostní salva z pušek i děl a pestrý program pro děti i dospělé zahájí v sobotu 24. března 2018 novou turistickou sezónu v Muzeu války 1866 na Chlumu.

 
 

 

Zahájení se uskuteční
v sobotu 24. března 2018 od 14.00 hodin v Muzeu války 1866 na Chlumu

 
Novou turistickou sezónu v Muzeu války 1866 na Chlumu již tradičně zahájí slavnostní salva z pušek i děl a pestrý program pro děti i dospělé. Připravena je přehlídka rakouských a pruských jednotek a jejich výzbroje, filmová projekce, představení rozšířeného vydání Malé encyklopedie prusko-rakouské války, výstavka archeologických nálezů, přednáška Mgr. Petra Hejhala, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, zajímavé komentované prohlídky a loutkové divadlo pro děti. Navštívit je možné i areál bojiště této evropsky významné bitvy u Hradce Králové s výjimečnou koncentrací pomníků i symbolických památníků.
 
 
Na akci bude otevřena víkendová výstavka vybraných archeologických nálezů z královéhradeckého bojiště z roku 1866 ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Přednáška Mgr. Petra Hejhala, Ph.D. z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pak představí výpovědní možnosti archeologie ve vztahu k tématice prusko-rakouské války roku 1866 s důrazem na aktuální výzkumy na trase budované dálnice D11.
 
 
Po celý den bude možnost navštívit nedalekou vyhlídkovou věž a informační centrum v bývalém domku pro strážce válečných pomníků. Pro návštěvníky Muzea války 1866 na Chlumu je vstup na rozhlednu zdarma.
 

PROGRAM  /  24. 3. 2018

14.00 / Začátek programu

Prezentace rakouských a pruských historických jednotek
a rakouského dělostřelectva. Slavnostní salva.
 

14.10 / Uvítací proslov

 
V prostorách muzea:
 

14.20 / Malá encyklopedie prusko-rakouské války

Představení přepracovaného a rozšířeného vydání Malé encyklopedie
prusko-rakouské války 1866 historikem Mgr. Josefem Šrámkem, Ph.D.
 

14.25 / Prusko-rakouská válka roku 1866
ve svědectví archeologických nálezů

Víkendovou výstavku vybraných archeologických nálezů z královéhradeckého bojiště z roku 1866 ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové uvede historik a kurátor Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
 

14.40 / Bitva u Hradce Králové 3. července 1866
pohledem archeologie

Přednáška Mgr. Petra Hejhala, Ph.D. z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové představí výpovědní možnosti archeologie ve vztahu k tématice prusko-rakouské války roku 1866 s důrazem na aktuální výzkumy na trase budované dálnice D11.
 

14.40 / Kašpárek na skalním hradu

Loutkové divadelní představení Kašpárek na skalním hradu pro děti
v provedení Boučkova loutkového divadla BOĎI Jaroměř.
 

15.15 / Komentovaná prohlídka

Expozicí Muzea války 1866 na Chlumu provede všechny zájemce
o historii zasvěcený průvodce Milan Rybák.
 

15.15 / Komtesy nebo vojáci

Výtvarné tématické tvoření pro děti.
 

Vstupné do muzea

základní 50 Kč, snížené 20 Kč
 
Uvedené časy jsou orientační.
 
 
Muzeum války 1866 na Chlumu