ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2016 NA CHLUMU

Přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, nahlédnutí do života civilního obyvatelstva a především představení nové publikace PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ.

 

Slavnost se uskuteční

v sobotu 26. března 2016 od 14.00 hodin v Muzeu války 1866 na Chlumu

Přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, komentovaná prohlídka výstavy dobových vojenských uniforem, nahlédnutí do života civilního obyvatelstva v průběhu osudové války a především představení dlouho očekávané knihy PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ doprovodí zahájení výjimečné návštěvnické sezóny 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Publikace představuje podobu, fungování a vybavení armád, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách katalogu a v množství fotografií jsou tak postupně představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, revolvery, děla, sedla, uniformy a pamětní dekorace.
 
 
 

PROGRAM

14.00 / Začátek programu

Prezentace rakouských a pruských jednotek a rakouského dělostřelectva
 

14.10 / Uvítací proslov

 

14.20 / Vystoupení

Flétnový soubor Berušky ZŠ Libčany
 

14.45 / Slavnostní představení knihy

Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj
Bohumír Tuhý, Jiří Šramar, Josef Šrámek a kol.
 

15.00 / Přednáška

Nahlédnutí do života civilního obyvatelstva v průběhu osudové války v krátké přednášce a prohlídka uniforem vojáků z prusko-rakouské války s odborným komentářem Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D.
 

15.00 / Divadlo pro děti

Kašpárek na skalním hradu - loutkové divadelní představení pro děti v provedení Boučkova loutkového divadla BOĎI Jaroměř 
 
 
Po celý den bude možnost navštívit rozhlednu i informační centrum. Pro návštěvníky muzea vstup na rozhlednu zdarma.
 

Vstupné

základní 50 Kč, snížené 20 Kč
Volný vstup pro držitele Muzejní karty.