ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2014 NA CHLUMU

   Malá přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, divadelní představení KAŠPÁREK A SV. JIŘÍ, komentované prohlídky expozice a další akce doprovodí slavnostní zahájení návštěvnické sezóny 2014 v MUZEU VÁLKY 1866 NA CHLUMU.

Muzeum války 1866 na Chlumu
Sobota 29. 3. 2014 od 14.00 hodin

Zastavte u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy 19. století v expozici Muzea války 1866 na Chlumu, doplněnou ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků.

Vstupné

Pro sobotu 29. března 2014 platí celý den jednotné snížené vstupné:
muzeum 20 Kč, rozhledna 10 Kč