ZA PŘÍRODOU BOJIŠTĚ

Minulost a současnost areálu bojiště u Hradce Králové tentokrát pohledem přírodovědce umožní 26. srpna 2018 zájemcům nahlédnout do přírodní rozmanitosti okolní krajiny poznamenané válečnou vřavou.

 

Procházka za přírodou se uskuteční

v neděli 26. srpna 2018 od 10.00 a od 14.00 hodin. Sraz před Muzeem války 1866 na Chlumu. Vstupné 50 Kč, snížené 20 Kč. V rámci vstupného lze navštívit i expozici muzea.
 
© foto P. Kopecká
 
Minulost a současnost areálu bojiště u Hradce Králové tentokrát pohledem přírodovědce umožní zájemcům nahlédnout do přírodní rozmanitosti okolní krajiny poznamenané válečnou vřavou. Bojová činnost více než 436 000 vojáků v místě rozhodující bitvy prusko-rakouské války zanechala na Chlumu a v okolí stopy, které jsou patrné do dnešních dnů. Dělostřelecké okopy a valy se staly domovem původních a nepůvodních druhů rostlin a živočichů, které do dlouhodobě intenzivně hospodářsky využívané krajiny přicestovaly mnohdy z velké vzdálenosti. Poznáte je?
 
© foto J. Šinták
 
© foto L. Bičanová
 
© foto L. Bičanová
 
© foto L. Bičanová
 
© foto J. Hotový
 
za-prirodou-bojiste-09
 
za-prirodou-bojiste-08
 
© foto J. Šinták
 
Akce je součástí Prázdninových vycházek za přírodou
Muzea východních Čech v Hradci Králové