VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA

Z důvodu stavebních prací bylo v roce 2016 nutné vyzvednout a provizorně deponovat v Ossariu uložené ostatky padlých ve válečném roce 1866. K antropologickému prozkoumání byla předložena také lebka ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.

ossarium-chlum-vysledky_007

Výsledek antropologického zkoumání ostatků
z války roku 1866 z Ossaria na Chlumu

S ohledem na 150. výročí prusko-rakouské války přikročil Královéhradecký kraj na jaře loňského roku ke generální rekonstrukci novogotického Ossaria v obci Chlum. Z důvodu stavebních prací bylo nutné vyzvednout a provizorně deponovat zde uložené ostatky padlých ve válečném roce 1866. Díky natáčení dokumentu České televize s názvem Muži z Aleje mrtvých se přitom naskytla ojedinělá příležitost nechat tyto ostatky odborně prozkoumat a ověřit tak nejen jejich pravost, ale především ověřit výpovědní možnosti těchto ostatků ve vztahu k dějinám prusko-rakouské války roku 1866.
 
Výsledek zkoumání naleznete v článku Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. na stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové: