S PRŮVODCEM PO BOJIŠTI

30. září 2017 od 10.00 a od 14.00 hodin
Nechte se v samotném závěru letní návštěvnické sezóny provést zasvěceným průvodcem po areálu bojiště na Chlumu a seznamte se netradičně s historií četných monumentálních památek na bitvu u Hradce Králové.

Procházka bojištěm se uskuteční

30. září 2017 od 10.00 a od 14.00 hodin. Sraz před Muzeem války 1866 na Chlumu. Vstup: dospělí 50 Kč, snížené 20 Kč.

 
Nechte se v samotném závěru letní návštěvnické sezóny provést zasvěceným průvodcem po areálu bojiště na Chlumu a seznamte se netradičně s historií četných monumentálních památek na jedno z nejvýznamnějších střetnutí 19. století s dodnes patrnými stopami bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Mimořádná akce se na chlumském bojišti koná v letošním roce již podruhé.
 
 
V červenci jsme společně navštívili monumentální Baterii mrtvých, terénní valy v oblasti okopů č. V., pomníky v prostoru pseudogotického Osária a v neposlední řadě náhrobní památky na pruském hřbitově. Při procházce v autentické krajině plné odkazů na rozhodující bitvu prusko-rakouské války se na 30 návštěvníků dozvědělo zajímavé informace o příčinách vzniku památek, jejich fundátorech a uměleckém provedení.
 
 
Stranou nezůstala ani samotná, poznamenaná krajina a její proměny od doby, kdy zde padlo přes devět tisíc vojáků. Program zpříjemňovalo příznivé počasí a zejména zájem samotných přítomných, který v závěru přerostl v diskuzi zaměřenou na další mementa doby v bezprostředním okolí a v lese Svíb. Pro nebývalý zájem ze strany návštěvníků a pro unikátní možnost seznámit se s regionálními dějinami s evropským přesahem přímo v autentickém prostředí, bychom Vás rádi pozvali na totožný program dne 30. září od 10.00 a od 14.00 hodin.
 
 
Areál historického bojiště je významný výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků. V roce 1997 Ministerstva kultury ČR vyhlášená památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách (Svíb a Chlum).
 
 
 
 
 
Projekt podpořilo Ministerstvo kultury
 
Ministerstvo kultury