PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VÁLKY 1866

Zúčastněte se soutěže! Zašlete šest kusů vstupenek z jednotlivých muzeí uvedených na mapce a budete zařazeni do slosování o publikaci PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA: VÝZBROJ A VÝSTROJ a mnoho dalších hodnotných cen.

 
Navštivte výstavy uspořádané ke 150. výročí prusko-rakouské války 1866 a vyhrajte. Zašlete šest kusů vstupenek z jednotlivých muzeí uvedených na mapce a budete zařazeni do slosování o publikaci PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA: VÝZBROJ A VÝSTROJ; rodinné vstupné do všech objektů Regionálního muzea v Mikulově; komentovanou prohlídku areálu Památníku 1866 s průvodcem dle vlastní volby termínu, muzejní kartu s roční platností do Muzea východních Čech v Hradci Králové a mnoho dalších hodnotných cen uvedených na webové stránce www.muzeumhk.cz/soutez-1866.html
 
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ
 

Slosování proběhne 25. března 2017 v Muzeu války 1866 na Chlumu v rámci akce Zahájení sezóny 2017 na Chlumu.

Do obálky označené názvem soutěže „PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VÁLKY 1866“ zaslané do 31. ledna 2017 na adresu Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové vložte kromě šesti vstupenek z muzeí i kontaktní údaje jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefon. Soutěžící, kteří neuvedou úplné údaje, nebudou zařazeni do slosování.

Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách
www.muzeumhk.cz/soutez-1866-pravidla.html.