PROGRAM 2018

Pestrý program pro děti i dospělé je připraven na rok 2018 v Muzeu války 1866 na Chlumu a v jeho okolí. Těšit se můžete na zajímavé akce, které uvedlo slavnostní zahájení sezóny 24. března 2018.

Což byla svedena bitva? Jaký bude program v roce 2018 pro děti i dospělé v muzeu a jeho okolí? Těšit se můžete na slavnostní salvu z pušek i děl, představení rozšířeného vydání Malé encyklopedie prusko-rakouské války, dětské odpoledne Pod císařským praporem, Noc v muzeu války 1866 s bohatým programem v nezvyklou denní dobu, bitevní scénu „Osudová chyba" s účastí více než 400 členů historických jednotek a netradiční prohlídku po zajímavých místech historického bojiště. Nahlédnout můžete také do přírodní rozmanitosti krajiny poznamenané válečnou vřavou, zjistíte kdo všechno patří do armádního sboru a připraveny jsou i celoroční programy pro děti a školní kolektivy.


EXPOZICE MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

6. leden - 16. prosinec 2018 / Muzeum války 1866 na Chlumu
Největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866 na Chlumu s ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Atmosféru doby a tragédii prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z pohledu prostého vojáka a rakouské generality dokreslují krátké hrané filmy. Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků. Okolí Památníku bitvy 1866 na Chlumu lze obdivovat také z výšky vyhlídkové věže.
 
 

Zahájení sezóny v Muzeu války 1866 na Chlumu

24. březen 2018 od 14.00 hodin / Památník bitvy 1866 na Chlumu
Novou turistickou sezónu v Muzeu války 1866 na Chlumu již tradičně zahájí slavnostní salva z pušek i děl a pestrý program pro děti i dospělé. Připravena je přehlídka rakouských a pruských jednotek a jejich výzbroje, filmová projekce, představení rozšířeného vydání Malé encyklopedie prusko-rakouské války, výstavka archeologických nálezů z výzkumu na trase dálnice D11, přednáška Mgr. Petra Hejhala, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, zajímavé komentované prohlídky a loutkové divadlo pro děti. Navštívit je možné i areál bojiště této evropsky významné bitvy u Hradce Králové s výjimečnou koncentrací pomníků i symbolických památníků.
 
 

Pod císařským praporem

19. květen 2018 od 14.00 hodin / Památník bitvy 1866 na Chlumu
Dětské odpoledne plné netradičních zážitků v areálu Památníku bitvy 1866 na Chlumu. Jak těžká je skutečná historická puška? Jízda kočárem, střelba z historické pušky, vojenský výcvik a ošetřování ran pro všechny zvědavé a šikovné děti a k tomu ještě pod bedlivým dohledem císařských vojáků.
 
 

Noc v Muzeu války 1866

18. květen 2018 od 18.00 hodin / Muzeum války 1866 na Chlumu
K 11. ročníku Královéhradecké muzejní noci 2018 se připojí i Muzeum války 1866 na Chlumu. Navštivte expozici muzea, blízkou rozhlednu a především bohatý doprovodný program v nezvyklou denní dobu, který doprovodí císařská vojska, střelba z pušek a ukázky výzbroje.
 
 

152. výročí bitvy u Hradce Králové

29. červen - 3. červenec 2018 / Areál bitvy 1866 na Chlumu
Vzpomínkové akce na vyvrcholení prusko-rakouského konfliktu v roce 1866 vyvrcholí bitevní scénou „Osudová chyba" na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po celý den bude možno navštívit Muzeum války 1866 a vyhlídkovou věž. Akce se zúčastní více než 400 členů historických jednotek z Čech a zahraničí, 40 koní, dvacet historických kanónů, povozy, atd. Na bojišti bude k vidění i život v historickém polním ležení / více...
 
 

S průvodcem po bojišti

29. červenec 2018 od 10.00 a od 14.00 hodin / Areál bojiště 1866 na Chlumu
Netradiční prohlídka známých míst v okolí Muzea války 1866 na Chlumu přiblíží zájemcům informace o historickém bojišti u Hradce Králové v nečekaných souvislostech.
 
 

Za přírodou bojiště

26. srpen 2018  / Muzeum války 1866 na Chlumu
Minulost a současnost areálu bojiště u Hradce Králové tentokrát pohledem přírodovědce umožní zájemcům nahlédnout do přírodní rozmanitosti okolní krajiny poznamenané válečnou vřavou.
 
 

Ukončení sezóny v Muzeu války 1866 na Chlumu

29. září 2018 od 10.00 a od 14.00 hodin / Muzeum války 1866 na Chlumu
Kdo všechno patří do armádního sboru? Malé opakování pro tatínky a nové informace pro chlapce i děvčata tentokrát o armádních sborech Pruska a Rakouska z roku 1866.
 
 

PROGRAM PRO DĚTI A ŠKOLNÍ KOLEKTIVY

Celoroční program / Muzeum války 1866 na Chlumu
Pro školní skupiny jsou v expozici Muzea války 1866 na Chlumu celoročně připraveny edukační programy, rozšířené v období od dubna do září o aktivity v areálu bojiště. V loňském roce projekt pro děti a školní kolektivy podpořilo Ministerstvo kultury. Z finančních prostředků je v muzeu postupně budován stálý prostor s interaktivními prvky, který poskytuje komfortní zázemí a umožňuje vhodně doplňovat a rozšiřovat program o tvůrčí a výtvarné tématicky zaměřené činnosti dětí. Současně se tento prostor stává vhodným odpočinkovým místem pro rodiny s dětmi, kde i nejmenší návštěvníci najdou spolu se svými rodiči zábavu a poučení. Svou fantazii mohou uplatnit například ve hře s loutkami a divadlem, kostkami, hudebním nástrojem, popisovací tabulí a dalšími prvky, které pomáhají rozvíjet dětskou představivost. Na programy pro organizované skupiny je nutné se objednat minimálně 7 dní před návštěvou na telefonu 604 513 643 nebo 495 447 058.