Nová publikace Válka 1866: Běda poraženým

V nakladatelství Paseka aktuálně vychází nová publikace, věnovaná problematice prusko-rakouské války 1866, jejímž autorem je Josef Fučík.

V nakladatelství Paseka aktuálně vychází nová publikace, věnovaná problematice prusko-rakouské války 1866, jejímž autorem je Josef Fučík. Josef Fučík se specializuje na moderní vojenské dějiny a společně s předním domácím odborníkem Pavlem Bělinou se stal spoluautorem obsáhlé knihy Válka 1866 z roku 2005. Právě na tuto knihu nová Fučíkova práce s názvem Válka 1866: Běda poraženým volně navazuje. Nyní se pozornost autora zaměřuje především na Bismarckovy záměry nejen porazit Rakousko v poli, ale s pomocí italských iredentistů a maďarské Klapkovy legie rozvrátit habsburskou monarchii zevnitř. Připomíná rovněž Bismarckův zájem o oživení podobných aktivit v českých zemí. Dále se zabývá se válečným potenciálem protivníků i tvrzeními, že Rakousko bylo poraženo již předtím než padla první rána; ústupem Severní armády k Dunaji a okolnostmi příměří a ukončení válečného konfliktu. S tím též spojuje úpornou snahu vídeňské dvorní kamarily označit viníky nečekaného debaklu, postavit je před válečný soud a zastřít tak pravé příčiny hanebné porážky. Kniha nevynechává ani postih provinilců na nejnižších stupních polního vojska, kde přináší mimo jiné nové poznatky o tragickém osudu podporučíka čáslavského 21. pěšího pluku Františka Kabeláče, obestřeného dosud řadou smyšlenek.

 

Mgr. Josef Šrámek, 20. 10. 2012