Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu

V sobotu 31. března 2012 v 9 hodin byla otevřena nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

Expozice byla financována z projektu „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu“ financovaného prostřednictvím ROP NUTS II. Severovýchod a prostředků Královéhradeckého kraje. Projekt spočíval ve stavebních úpravách původního objektu, pořízení moderního audiovizuálního centra, vybavení expozičních prostor a vytyčení nového okruhu cyklotrasy procházející mezi bojišti z roku 1866 v dané oblasti.

V prostoru původního zrekonstruovaného muzea je vybudován kinosál, kde bude návštěvníkům prezentován zajímavou formou hraného dokumentárního dramatu film o tom, jak vnímaly průběh bitvy 1866 významné osobnosti tehdejší doby.
Expozice v nové přístavbě návštěvníkům poskytuje základní informace o průběhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce Králové, představuje základní výstroj rakouské a pruské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj včetně střeliva a dělostřelecké munice i dobovou ikonografii. Provede návštěvníky průběhem bitvy a seznámí je se způsobem tehdejších bojů, s rozdílným taktickým pojetím Rakušanů a Prusů, budou jim vysvětleny výhody a nevýhody rakouských pušek nabíjených zepředu a pruských pušek zadovek. Krátký film v expozici navodí pocity tehdejšího vojáka v lese Svíb. K demostraci role koní a dělostřelců v bitvě poslouží maketa koně a kanónu. K rozšíření informací budou sloužit infokiosky, ve kterých bude speciální prezentace pro dětského návštěvníka.

Prostřednictvím dobového tisku a především prostřednictvím citací z dobových vzpomínek přímých účastníků bojů a místního civilního obyvatelstva budou mít návštěvníci možnost uvědomit si hrůzné důsledky tehdejší války.

Bohužel asi žádné předměty, texty, ani dokonalá technika nedokáží návštěvníkům zprostředkovat masivní nasazení armád o síle téměř půl milionů mužů, utrpení tisíců raněných a padlých vojáků i koní, ani naprosté zpustošení zdejší krajiny.
 
Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků. Válka vypukla v létě roku 1866 jako důsledek soupeření Pruska a Rakouska v Německém spolku, a rozhodující bitvu této války, která se odehrála 3. července 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Bitva u Hradce Králové patří mezi nejvýznamnější evropské bitvy 19. století, je největší bitvou na území Čech a Moravy vůbec a jezdecká bitva, která proběhla v jejím závěru, byla poslední velkou jezdeckou bitvou v evropských dějinách. Není bez zajímavosti, že v bitvě bylo poprvé ve větším měřítku využito nasazení zdravotníků označených červeným křížem na základě ženevské dohody z roku 1864. 

Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu