NOC V MUZEU VÁLKY 1866

26. května 2017 / Navštivte tento večer přednášku seznamující s postupem výroby dioramatu zobrazujícího bitvu na Chlumu a komentovanou prohlídku expozice. Program doplní projekce dokument. filmu Königgrätz 1866–2016.

Akce se uskuteční

26. května 2017 od 18.00 do 24.00 hodin v Muzeu války 1866 na Chlumu.
Vstup zdarma.
 
 
Navštivte přednášku o postupu výroby dioramatu bitvy na Chlumu a komentovanou prohlídku expozice dokumentující největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století, kterého se účastnilo na 440 000 mužů. Atmosféru doby a tragédii prusko-rakouské bitvy dokreslují krátké hrané filmy. Program doplní projekce dokumentárního filmu Königgrätz 1866–2016. Za příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu.
 
 
Muzejní autobusová linka odjíždí v 18.00 hodin od Muzea východních Čech v Hradci Králové. Návrat kolem 21.30 hodin. Jízdné 30 Kč. Vstup do muzea zdarma.
 
 
Akce je součástí 10. ročníku Královéhradecké muzejní noci 2017, kterou se v pátek 26. května 2017 muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojí k celorepublikovému cyklu muzejních nocí. Muzejní noc začíná tradičně v 18.00 hodin a končí úderem půlnoci. Vstup je do všech zúčastněných muzeí a galerií zdarma.