NOC V MUZEU VÁLKY 1866

Korzující císařští vojáci v dobových uniformách budou střežit letošní noc v Muzeu války 1866 na Chlumu. Připravena je poutavá komentovaná prohlídka expozice dokumentující největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století. Vstup zdarma.

Korzující císařští vojáci v dobových uniformách budou střežit letošní noc v Muzeu války 1866 na Chlumu. Připravena je poutavá komentovaná prohlídka expozice dokumentující největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století, kterého se účastnilo na 440 000 mužů. Atmosféru doby a tragédii prusko-rakouské bitvy dokreslují krátké hrané filmy. Za příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu.

Vstup zdarma.

Muzejní autobusová linka odjíždí v 18.00 hodin od Muzea východních Čech. Návrat do Hradce Králové kolem 21.30 hod. Jízdné 30 Kč.

 

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz