MUZEJNÍ NOC NA CHLUMU

V rámci Královéhradecké muzejní noci bude 31. května 2013 vstup do nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu zdarma, a to od 18.00 do 24.00 hodin.

 

Program akce

  • Komentovaná prohlídka muzea v uniformách z období války 1866
  • V případě příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu

 

NOVÁ EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

V prostoru původního zrekonstruovaného muzea byl vy­budován kinosál, kde je návštěvníkům prezentován hraný dokumentární film. Toto doku-drama zprostředkovává di­vákovi průběh bitvy v roce 1866 prostřednictvím výpovědí významných osobností vrchního rakouského velení. Vlastní expozici doplňuje krátký hraný film, přibližující pocity řadového vojáka rakouské pě­choty v boji o les Svíb. Dále jsou pro návštěvníky připraveny informační kiosky a interak­tivní stanoviště, kde si zájemci mohou sami vyzkoušet rozdílný způsob nabíjení rakouské a pruské pušky.

Pro návštěvu muzea mohou návštěvníci využit muzejní linku, odjezd autobusu v 18.00 hodin od Muzea východních Čech. Více...