MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866

INTERNATIONAL CONFERENCE: THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866. Program je nyní ke stažení ve formátu pdf. / Programme now available for download in pdf format.

 

 

PROGRAM KONFERENCE

> Program mezinárodní konference: Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin je nyní ke stažení ve formátu pdf na oficiálních strákách:

www.muzeumhk.cz

 

CONFERENCE PROGRAMME

>  Programme International Conference The Austro-Prussian War of 1866 in Political, Military, Social, Economic and Cultural History of 1866 now available for download in PDF format on the official website:

www.muzeumhk.cz