INFORMAČNÍ CENTRUM NA CHLUMU

Informační centrum na Chlumu bylo i v letošním roce k dispozici všem návštěvníkům areálu bojiště prusko-rakouské války 1866 na Chlumu. V průběhu letní turistické sezóny roku 2018 do prostor zrekonstruovaného strážního domku zavítalo na čtyři tisíce návštěvníků.

 
Zrekonstruovaný strážní domek převzal funkci Informační centra na Chlumu v roce 2013 a každým rokem do něj zavítá na 4 tis. návštěvníků. V letošním roce informační centrum bylo otevřeno od března do září a nabízenými službami tak pokrylo především letní turistickou sezónu, kdy je návštěvnost areálu ze strany tuzemských a zahraničních turistů nejvyšší. V Informačním centru pracovníci poskytovali informace, propagační materiály a mapy areálu a Hradecka.
 
 
Největší zájem byl především o materiály týkající se turistických a cyklistických tras a naučných stezek v okolí bojiště. Často byly zodpovídány dotazy na možnost ubytování nebo občerstvení. V nabídce centra byla i široká škála tematicky zaměřených propagačních materiálů s vazbou na město Hradec Králové a celý Královéhradecký kraj. Prostory centra spolu s jeho službami byly využívány i k pořádání kulturních akcí. Letos poskytlo zázemí také pro Muzejní noc na Chlumu a dětský den Pod císařským praporem.
 
 
Stejně jako v předchozích letech bylo informační středisko na Chlumu i v roce 2018 podpořeno dotací města Hradec Králové na rozvoj cestovního ruchu. Muzeum východních Čech v Hradci Králové tak mohlo za podpory města Hradec Králové poskytnout standardní služby v oblasti cestovního ruchu v podobě nabídky informačních materiálů týkajících se turistických atraktivit Hradecka potažmo celého Královéhradeckého kraje. Informační středisko slouží nejen návštěvníkům Muzea války 1866, ale i těm, kteří hledají informace o okolí areálu Památníku bitvy 1866 na Chlumu.
 

Z historie strážního domku

Spolu s rozvojem turismu v závěru 19. století se rozvíjelo i někdejší bojiště na Chlumu. Roku 1894 nechal dobřenický statkář Karel Weinrich postavit na nejvyším místě bojiště na Chlumu (334,4 m n. m.) domek pro strážce válečných pomníků. Slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného objektu dnešního Informačního centra proběhlo v sobotu 6. července 2013.