BITVA NA CHLUMU 1866 - 30.6.2012

Pozvánka na vzpomínkové akce 146. výročí jedné z největších bitev 19. století v Evropě, prusko-rakouské bitvy na Chlumu u Hradce Králové a velkolepou bitevní scénu „1866 – porážka zbrojmistra Benedeka“ s účastí 500 uniformovaných vojáků.

Ve dnech 29. čevna až 3. července 2012 si prostřednictvím vzpomínkových akcí připomeneme 146. výročí jedné z největších bitev 19. století v Evropě, prusko-rakouské bitvy na Chlumu u Hradce Králové.

 

 

 

Vzpomínkové akce ke 146. výročí bitvy
u Hradce Králové, 29.6-3.7. 2012

Program bude zahájen v pátek 29. června v 9.00 hodin pochodem historických jednotek bojištěm, pokračovat bude na Masarykově náměstí v Hradci Králové od 15.00 hodin. Představí se např. pruská a rakouská pěchota, dělostřelectvo a jezdectvo, proběhne historická módní přehlídka a zahrají kapely Kantoři a Nešlapeto. Pátečnímu odpoledni na náměstí „odzvoní“ v 19.00 hodin zvon Augustin, druhý největší zvon v Čechách. Poté se zájemci mohou přesunout na bojiště na Chlumu, kde od 22.00 hodin proběhne pochodňový průvod a pietní akt na pruském vojenském hřbitově.

Akce bude pokračovat v sobotu 30. června v 10:30 pochodem jednotek bojištěm na Chlumu, centrálním pietním aktem u Baterie mrtvých a koncertem historické kapely 6. praporu polních myslivců. Ve 14.00 hodin vypukne velkolepá bitevní scéna „1866 – porážka zbrojmistra Benedeka“. Bitevní scény se zúčastní na 500 uniformovaných vojáků, z toho cca 100 zahraničních (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, USA), historické kanóny a oddíly jezdců na koních. V amfiteátru Chlum od 16.00 hodin zahraje folková skupina Kantoři.

V den výročí bitvy – úterý 3. července 2012 – proběhne od 18.00 hodin v Kostele Proměnění Páně na Chlumu zádušní mše za padlé v bitvě 1866 u Hradce Králové.

 

Podrobný program: www.gardahk.cz

 

Garda města Hradce Králové
Okružní 1108, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 608 216 662, +420 602 126 786
e-mail: garda.mhk@seznam.cz
 

 

Hlavním organizátorem těchto akcí je Garda města Hradce Králové.
Spoluorganizátorem je Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Akce se koná s podporou města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.