154. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

Ve dnech 3. a 4. 6. 2020 se uskuteční hlavní část vzpomínkových akcí v rámci 154. výročí rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Připraveno je otevření upravené expozice Muzea války 1866, zajímavé tématické přednášky, program pro děti, pietní akt a slavnostní odhalení opraveného památníku padlých.

 

3. července 2020 – pátek

Hradec Králové – Bílá věž

18.00 / Slavnostní zvonění zvonu Augustin

Bojiště bitvy u Hradce Králové a Muzeum války 1866

14.00 / Slavnostní odhalení opraveného památníku padlých
pruského 7. westfálského pěšího pluku č. 56 na kostelním hřbitově na Probluzi

15.30 / Otevření upravené expozice Muzea války 1866
a představení výstavy Archeologie bojišť realizované ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové

16.00 / Paměť tesaná do kamene
přednáška historika Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Josefa Šrámka PhD. o významu sepulkrálních památek v přednáškovém sále Muzea války 1866

18.00 / Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866
v kostele proměnění Páně na Chlumu

22.00 / Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově (podle aktuálních omezení)

 

4. července 2020 – sobota

Centrální bojiště bitvy u Hradce Králové a Muzeum války 1866

10.00 / Program pro děti v Muzeu války 1866
průběžně celý den do 18 hodin

11.00 / Pietní akt u Baterie mrtvých

12.30 / Výbava rakouského vojáka prusko-rakouské války pohledem archeologie – tematický program archeologa Univerzity Hradec Králové Mgr. Matouše Holase

14.00 / Pochod vojáků k lesu Svíb
(v závislosti na aktuálních omezeních)

14.45 / Pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců u lesa Svíbu

17.30 / Jak postupovat při nálezu válečného hrobu z r. 1866
přednáška pro poučenou veřejnost archeologa Muzea východních Čech PhDr. Miroslava Nováka, Ph.D. a Mgr. Matouše Holase

 

Z důvodu pandemických opatření nebude organizována kyvadlová autobusová doprava (kromě běžných linkových spojů) v sobotu 4. 7. na bojiště bitvy u Hradce Králové, stejně tak nebude v provozu tržiště řemesel ani stánkový prodej. V areálu bude možno zaparkovat na odstavné ploše, navštívit vojenské polní leženía Muzeum války 1866.

Aktuální vývoj programu sledujte na webu www.koniggratz1866.eu.

Akce se konají za podpory Statutárního města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.