AAA

Prusko-rakouská válka

Stručné shrnutí

Konflikt ve střední Evropě roku 1866 je znám pod názvem Prusko-rakouská válka, Německá válka či Sedmitýdenní válka.

Datum, kdy válka začala, lze stanovit různě - podle toho, jak se na věc díváme. Obvykle se zmiňuje datum 7. června, kdy Prusko obsadilo Holštýnsko (spravované tehdy Rakouskem), nebo přepadení Saska (rakouského spojence) Pruskem v noci z 15. na 16. června.

Rozhodující událostí byla krvavá bitva u Hradce Králové 3. července 1866, druhá největší bitva 19. století, počtem bojujících vojáků vůbec největší bitva konaná na našem území - střetlo se v ní téměř 440 000 mužů.

Válka skončila vítězstvím Pruska, vyjednáváním v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze (Pražský mír) dne 23. srpna 1866.

Tato válka je výjimečná tím, že nešlo o válku dobyvačnou. Území poraženého Rakouska zůstalo ze strany Pruska nedotčené. Bojovalo se o pozici velmoci v regionu. Před touto válkou bylo nejvýznamnějším státem regionu Rakousko. Po této válce se jím stalo Prusko, pro které bylo vítězství odrazovým můstkem pro vznik Pruského císařství a později jednotného státu Němců (s vyloučením Rakouska).

Pro Rakousko znamenala porážka oslabení centralizovaného státu. Došlo k rozdělení země na Rakousko a Uhersko. Tyto dvě země, ač měly jednoho panovníka, byly ve své podstatě dva svébytné polické útvary.

Bývá po právu označována jako poslední válka svého druhu (šlo o poslední válečný konflikt  v němž významnou roli sehrála jízda na koních), či první válka svého druhu (nerozhodovala prostá početní převaha jedné strany, ale technické vynálezy jako např. zezadu nabíjená pruská puška, telegraf a železnice). Svou roli sehrála také propaganda. Šlo také o první velký konflikt, v němž se angažoval Červený kříž.